VÝROBKY - ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY

Anhydritové lité potěry

 MIXFLOOR AE 20 - pevnostní třída CA-C20-F4
MIXFLOOR AE 25 - pevnostní třída CA-C25-F5
MIXFLOOR AE 30 - pevnostní třída CA-C30-F5

^