LITÉ ANHYDRITOVÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

Výhody anhydritového potěru

Výroba anhydritového litého potěru probíhá přímo na stavbě použitím výrobního zařízení (MIXMOBIL), které je současně i čerpadlem pro primárně vyrobenou směs.

Stroj je opatřen tenzometrickými váhami, takže je každá záměs přesně navažována jako na betonárnách nebo automatizovaných provozech. Celá výroba a výběr materiálů probíhá podle normy ČSN-EN 13 813 – včetně odběru vzorků a jejich posuzování akreditovanými laboratořemi. Toto je zásadní rozdíl mezi výrobou anhydritové a cementové směsi.

 • Denní výkon jedné pracovní čety (cca 5 lidí) až 1000 m2.
 • Dosažená rovinatost nevyžaduje (pod většinu nášlapných vrstev) již žádné další stěrkování.
 • Výroba sledována vážícím systémem.
 • Redukce tloušťky potěru (menší tloušťky).
 • Velké plochy s omezením provádění dilatačních spár.
 • Anhydritový potěr oproti cementovému neobsahuje alergeny a není dráždivý.
 • Standardní konzistence je vhodná pro zalévání podlahového topení(výborná zatékavost).
 • Nepraská ani se prostorově nedeformuje - není třeba výztužných sítí.


Praktické použití sádry při pokládce

Chcete zvýšit produktivitu práce a zjednodušit organizaci na stavbě? Zkrátit dobu pokládky podlah a urychlit výstavbu? Snižte náklady!
Odpadá pracné a nákladné dodatečné stěrkování, s čerstvým litým potěrem odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce a hlavně - objednáváte jen tolik, kolik opravdu spotřebujete - odpadá starost se zbytky v autodomíchávačích.

 • směsi se samonivelačním účinkem umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 metry. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální podlahovou nášlapnou vrstvu (koberec, dlažbu PVC …)
 • jsou plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů, splňují požadavky ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení
 • představují novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy, nemocnice

 

Charakteristika

Lité potěry jsou podlahové vrstvy sloužící buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC – za určitých opatření viz níže, dlažba, koberec, parkety apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva po provedení příslušných povrchových úprav.
Poznámka : Litý potěr je stavební materiál, který vzniká rozlitím čerstvé směsi. Zpracování se neprovádí klasickým hutněním (vibrační latě apod.), ale speciálními tyčemi (hrazdami). Při požadavku na velmi hladký povrch (pod slabé PVC), podlahu přebruste a přestěrkujte jemnou samonivelační stěrkou v tloušťce 1 - 3 mm.

Použití

Lité potěry na bázi síranu vápenatého představují novou generaci podlahových hmot především pro vnitřní použití v novostavbách RD a BD a při rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů, objektů občanské vybavenosti atd. Doporučuje se použít je jako podlahové potěry na oddělovací vrstvě, plovoucí potěry nebo vytápěné potěry (ve smyslu čSN EN 13813). Méně vhodné je jejich použití jako spojených potěrů.

Za předpokladu provedení příslušných opatření lze lité potěry na bázi síranu vápenatého použít také pro podlahy ve vlhkých prostorách (kuchyně, koupelny, WC apod.).
Potěry nejsou vhodné pro použití do trvale mokrých prostor (veřejné a soukromé bazény, sprchy, velkokuchyně, prádelny, umývárny, sauny apod.), protože síran vápenatý (sádra) není hydraulické pojivo a nesmí být trvale vystaven působení vlhkosti. Za vlhka klesá pevnost podlah až o 50% původní hodnoty. Pokud však podlaha opět znovu vyschne bez mechanického poškození, dosáhne původní pevnosti jako před navlhčením.

Podlahoviny, které nepropouštějí páru, vyžadují zbytkovou vlhkost potěru < 0,5 %, měřeno přístrojem CM. U podlahovin propouštějících vodní páru lze přikročit k pokládce u potěru ze zbytkovou vlhkostí potěru < 1 %. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných komponentů je zakázáno.

Složení

Směs pro lité podlahové potěry se vyrábí z pojiva, kameniva o zrnitosti do 4 mm, vody (voda pitná nebo čSN EN 1008) a případně přísad ovlivňujících zpracovatelnost čerstvé směsi a konečné vlastnosti produktu..

Výrobce vyrábí a dodává směsi pro lité podlahové potěry ve dvou základních pevnostních třídách:
CA - C20 - F4
CA - C25 - F5
CA - C30 - F5


Označení je převzato z čSN EN 13813 : 2003, kde hodnota C značí pevnost v tlaku a hodnota F pevnost v tahu za ohybu, obojí v MPa.

^