SÁDROVÉ OMÍTKY

 Proč sádrové omítky??

 • vysoká přilnavost k podkladu
 • rychlé vyschnutí - urychlí stavbu 2-3 krát
 • vysoká estetika - lze vytvořit jak kletovaný hlazený povrch tak i hrubou strukturu  kamínků nebo zajimavých povrchů
 • snadná oprava - možná oprava bez znatelných přechodů
 • vysoká vydatnost
 • nezávadnost
 • jednovrstvé zpracování bez prasklin

 

Moderní logistika strojního omítání poskytuje zpracovateli oproti ručnímu zpracování celou řadu výhod:

 • stálá kvalita zpracovávané směsi
 • rychlost zpracování a vysoké výkony
 • minimální ztráty
 • úspora nákladů na míchání a transport omítkových směsí
 • minimální prostor pro uskladnění materiálu
 • ekologické zpracování bez znečištění životního prostředí
 • Strojní omítky zpracováváme pomocí omítacích strojů PFT G4.

Nabízíme Vám kompletní dodávku jednovrstvých i dvouvrstvých vnitřních a venkovních omítek včetně materiálu. Převážně pracujeme s materiály firmy KNAUF.

Pracujeme s moderními omítacími stroji, které umožňují rychlejší a kvalitnější provedení narozdíl od klasických zdlouhavých postupů ručního omítání. Používáme dilatační APU lišty, vyztužovací rohové omítkové profily, fólie, pásky, ukončovací profily,  atd. Postaráme se o zakrytí oken, dveří a prostupů. Samozřejmostí je vyklizení staveniště po skončení omítání.

Pokud hledáte solidního a spolehlivého partnera pro kompletní dodávku strojního omítání , napište nám nebo raději přímo zavolejte a my uděláme vše pro vaši spokojenost.  

Rohové omítkové profily jsou hladké a částečně děrované stavební profily pro různé tloušťky omítek. Jsou vyráběny buď z pozinkovaného ocelového plechu, nebo z ocelového plechu s vrstvou polyesterového laku. Úhel vnitřního rohu má velikost 90° popř. 135°. Používají se u vnitřních omítek a slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran. 

Dilatační APU profily se používají u vnitřních omítek a slouží k přesnému, kolmému a rovnému ukončení omítky. Další předností je skutečnost, že pohyby dveří a okenního rámu vlivem rozdílných teplot neovlivňují těsnost spár. Dilatační profily se připevní na vnější plochy rámových profilů u oken a dveří. Výhody: tloušťka omítky je v souladu s montáží profilu. zabraňuje vytvoření trhlin mezi rámovým profilem a omítkou, odpadá tmelení spár, tepelně izolační, zvukově izolační, pevné a diletující spojení. 

Ukončovací profily se používají převážně u vnitřních omítek jako ohraničení vůči ostatním stavebním dílům v rámci celkové plochy zdiva. Profily umožňují tvorbu dilatačních spár (profily se v páru pokládají proti sobě). Dobré usazení omítky je zajištěno zahnutými profilovými hranami a hustým děrováním

Sádrové omítky Knauf

Omítky patří mezi tradiční technologické postupy pro úpravu vnitřních povrchů staveb. Omítky určují estetickou stránku finálního povrchu, jeho kvalitu a samozřejmě i ochranu proti mechanickému poškození. Každý výrobce se snaží přinášet na trh své vlastní receptury, neboť tlak na kvalitu a komfort ze strany uživatelů je veliký. Omítky mohou rovněž ovlivňovat hodnotu okolního prostředí, ve kterém bude uživatel pracovat nebo žít. Vedle klasických vápenných či vápenocementových omítek hrají prim omítky sádrové. Jedním z předních dodavatelů s dlouholetými zkušenostmi je firma Knauf.

 

Vlastnosti sádrových omítek

Široké možnosti použití sádry vyplývají ze specifických vlastností tohoto materiálu. Sádra je výjimečná proto, že je zdravotně nezávadná, má pH neutrální a především je schopna sama regulovat vlhkost v interiérech, čímž pomáhá udržovat příjemné mikroklima. Vezmeme-li v úvahu, že optimální vzdušná relativní vlhkost obytných místností pro člověka je 40 až 65 %, v topné sezóně tato hodnota klesá pod 30 %. Takové klima nepůsobí na zdraví dobře, hlavně v případě alergických potíží. Je možné samozřejmě použít zvlhčovač, ale jedním z osvědčených způsobů jak mikroklima zpříjemnit, je také použít sádrové omítky, které v případě nadbytku vlhkosti v místnosti vlhkost absorbují a později opět uvolňují do ovzduší. Sádrové omítky plní funkci přirozeného automatického zvlhčovače s absencí jakékoliv obsluhy! Výsledkem je, že v místnosti opatřené sádrovou omítkou, je stabilní a příjemné klima.
Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru existuje vzájemný poměr. Je-li tento vztah v rovnováze, tak je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. To bezezbytku splňují sádrové omítky Knauf se součinitelem tepelné vodivosti 0,25 až 0,35 W/mK. Sádrové omítky Knauf proto udržují vysoké pohodlí v interiéru a dokonce šetří energii.

 

Jedna omítka = různé povrchy

K dalším neméně důležitým vlastnostem sádrových omítek patří hladký povrch a jednoduchost zpracování. Sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických vápencocementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním sledu. Pokud to povrch dovoluje, lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách s minimálním odpadem. Se sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat šlechtěnými omítkami. Pod finální obklad nebo tapetu je třeba však použít penetraci Knauf Tiefengrung.

 

Vysoká přilnavost a rychlost

Sádrové omítky jsou dokonale lepivé. Z těchto důvodů přilnou téměř ke všem běžným stavebním podkladům – betonu, pálené cihle, pórobetonu. Tato vlastnost je zvláště výhodná při omítání stropů. Tuto výhodu ocení rovněž každý, zejména v místech, kde jsou vysekány rozvody, nebo kde jsou jiné nerovnosti podkladu, např. špalety, překlady apod. Sádrové omítky jsou vysoce univerzální a lze je použít téměř všude, včetně sklepu, stropu, kuchyně nebo koupelny. Je třeba také říci, že sádrová omítka KNAUF výrazným způsobem urychluje stavbu, a to dokonce 2 až 3krát. Sádrová omítka potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní).

 

Požární ochrana

Velmi nestandardní vlastností sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako "hasící" část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

 

Zpracování sádrových omítek

Sádrové omítky Knauf lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost, například neředěným Knauf Betonkontaktem. Ve druhém případě prostředkem snižujícím nasákavost, ideálně Knauf Aufberennsperre (ředěný 1 : 3 s vodou). Standardním použitím penetrace Knauf Aufberennsperre v ředění se třemi díly vody zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky.
Podklad musí mít minimálně +5 0C (tj. teplota vzduchu cca 10 0C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednících olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva, které jsou širší a hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.

 

ROTBAND A GOLDBAND

Sádrová omítka pro ruční zpracování Rotband představuje materiál se zvýšenou přidržností na obvyklé stavební, ale zejména betonové podklady. Nanáší se v minimální tloušťce 7 mm. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu. Rotband je charakterizován spotřebou 0,8 kg/m2 na každý milimetr tloušťky. Naopak sádrová omítka Goldband je materiál s větší vydatností. Proto je tato omítka vhodná na všechny běžné podklady jako jsou pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, nebo dokonce na staré nerovné omítky. Goldband se nanáší v minimální tloušťce 10 mm se spotřebou 0,85 kg/m2 na každý milimetr tloušťky. Čas pro zpracování je minimálně 100 minut a výsledkem je hlazená struktura povrchu.

 

Omítky pro strojní zpracování

Doporučuje se zpracovávat technologií Knauf PFT G4, G5 nebo Ritmo. Kvalitní zpracování ovšem začíná správným zamícháním v PFT omítačce. Sádrová omítka pro strojní zpracování MP 75 je určena pro stěny i stropy omítané na podklady jako beton, pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, ale i cementotřískové desky. Minimální tloušťka omítky je 8 mm se spotřebou 1,0 kg/m2 na každý mm tloušťky. Výsledkem je hlazená struktura povrchu. Sádrová omítka MP 75 F má vyšší spotřebu, tj. 1,1 kg/m2 na každý mm tloušťky a výsledkem je filcovaná struktura povrchu. Minimální tloušťka je v případě omítky MP 75 F 10 mm.
Další informace na www.knauf.cz

 
^